Ważna informacja w związku z programem „Czyste Powietrze”!

W trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawiamy każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie www.wfosigw.torun.pl