Skip to main content
Akademia Czystego Powietrza 2023

Akademia Czystego Powietrza 2023 r. – III edycja

20 kwietnia 2023 r.  o godz. 10:00 odbędzie się czwarte spotkanie w formule online poświęcone zasadom programu „Czyste Powietrze”. 4. webinar skierowany jest do potencjalnych Beneficjentów programu oraz wszystkich, którzy mogą być pomocni Wnioskodawcom w przygotowaniu się do inwestycji.

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego, która ma przynieść wymierne efekty w postaci efektywnego energetycznie budynku, niższych rachunków za ogrzewanie i poprawie jakości powietrza wymaga wcześniejszej oceny stanu budynku.

Obecne spotkanie szkoleniowe pn. Audyt Energetyczny. Jak przeprowadzić kompleksową termomodernizację i podnieść  wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze, służy pozyskaniu wiedzy jak praktycznie podejść do inwestycji.

Maksymalną kwotę wsparcia, nawet do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania, można uzyskać na kompleksową termomodernizację z PV, w tym demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła. W Programie można uzyskać również dofinansowanie na inne rodzaje źródeł ciepła, a także na zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Z programu można sfinansować również zakup i montaż materiałów do docieplenia ścian, wykonanie izolacji dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych. Co istotne, z dotacji sfinansujemy także audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz ekspertyzy. Na audyt energetyczny, czyli dokument, który wskazuje wszystkie niezbędne inwestycje jakie należy przeprowadzić w budynku, aby ten stał się efektywny energetycznie można otrzymać dodatkowe dofinansowanie (poza ww. kwotą dotacji) w kwocie do 1200 zł.

Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest obligatoryjne do uzyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jednak tylko w przypadku przeprowadzenia audytu energetycznego można uzyskać dotację na przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją, która jest wyższa niż w przypadku przedsięwzięcia nieobejmującego kompleksowej termomodernizacji.

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:  
https://forms.office.com/e/TKs3zmribx

Pytania zadawane podczas Akademii Czystego Powietrza znajdują się w zakładce Pomoc/Pytania i odpowiedzi