Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

W dniu 1 czerwca 2023 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Remont ulicy Pamiętowskiej o długości 1304 metrów od km 0+995,00 do km 2+298,50 w m. Kęsowo”.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Informujemy, iż od dnia 1.06.2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Kęsowo.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Pamiętowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 7 czerwca 2023 r. o godzinie 1900

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Kęsowie dnia 19 maja 2023 r uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Torunia.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą administracja, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

To ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

1 czerwca mija termin na przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok.
Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym terminie, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r.

Zakaz wstępu do lasu

Dbając o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż w nadleśnictwach leżących na terenie powiatu tucholskiego  wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Przyczyną takiego stanu jest wykonywanie zabiegów agrolotniczych (opryski środkiem biologicznym) mających na celu ograniczenie liczebności szkodnika gąsienic brudnicy mniszka. Owad ten żeruje
w drzewostanie tworząc duże szkody.

Lasy objęte zakazem wstępu oznaczono tablicami z napisem ZAKAZ WSTĘPU przy drogach wjazdowych. Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem stanowić będzie wykroczenie w myśl art. 151 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Wybory ławników

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych dokona Rada Gminy w Kęsowie, która zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybierze do Sądu Rejonowego w Tucholi jednego ławnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2023-5_124

Termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - księgowy w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Kęsowie.. Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia

Bydgoski oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Program Płatnik dla początkujących”, które odbędzie się 24 maja o godz. 10.00.  Szkolenie przeprowadzimy online za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy przyjmujemy do 23 maja pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Co będziemy mieszać chochlą w borowiackiej grapie? - zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu LSR na lata 2021-2027

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego, w szczególności sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), podmiotów gospodarczych oraz instytucji z sektora publicznego, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Grantobiorców LGD na otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego dyskutować będziemy o projekcie nowej LSR.

Film promocyjny

Zgłoszenia na Historyczny Pochód Borowiaków 2023

Zapraszamy do zgłaszania udziału w XI Historycznym Pochodzie Borowiaków, który odbędzie się 22 lipca 2023 r.

Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 10:00 Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online. 

Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Rozwój małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 10:00 Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.