ZUS wysyła ponad 7 mln listów

ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wkrótce list trafi do każdego, kto otrzymał 14 emeryturę.

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

W imieniu Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie" zachęcamy do wypełnia ankiety związanej z procesem ewaluacji obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=04c9f893&&b=cbb11d190&&c=ac9fa44c

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Piastoszyn ul. Krótka 6 (hydrofornia), i przyległe12 października0900-1230

Więcej informacji na stronie operatora

Bon turystyczny ważny o pół roku dłużej

Dobra wiadomość dla rodziców, którzy jeszcze nie wykorzystali bonu turystycznego. Jego ważność została przedłużona do 31 marca 2023 roku. Mogą więc z niego skorzystać jesienią czy zimą, płacąc za weekendowe wyjazdy z dzieckiem lub ferie zimowe w kraju. 

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.

"Strategia Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030"

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kęsowo. W związku z tym zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby diagnozy. Anonimowy kwestionariusz jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/ogtnrAet6PrcxkpF6. Można go wypełnić do dnia 27.10.2022 r.

Ostatnie dni na złożenie dokumentów

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Kabaret  "Sanatorium”

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tucholi serdecznie zapraszają na kabaret "Sanatorium” . Zapowiada się świetna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii . Wstęp wolny.

koncert muzyki poważnej w wykonaniu orkiestry kameralnej Capella Bydgostitiensis

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kęsowa serdecznie zaprasza na koncert muzyki poważnej w wykonaniu orkiestry kameralnej Capella Bydgostitiensis . Wstęp wolny. Koncert sfinansowany przez Gminę Kęsowo i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu.

Weź udział w tworzeniu nowej strategii wydatkowania środków UE na obszarze powiatu tucholskiego

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego (w tym młodzież, przedstawicieli lokalnych  organizacji – stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, klubów sportowych, jak również przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji publicznych, radnych, sołtysów, emerytów, rolników - w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne) na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu tucholskiego na kolejny okres programowania UE tj. 2021-2027.

Nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

V Jesienny Przegląd Piosenki

Wiejski Dom Kultury serdecznie zaprasza na VI Jesienny Przegląd Piosenki, który obędzie się 29 października 2022 (czwartek) od godz. 1000.

Wyniki konkursu na zadanie publiczne

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.09.2022r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej  na zadanie publiczne: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność wspierająca rozwój dzieci i młodzieży z gminy Kęsowo w dyscyplinie piłka ręczna oraz piłka nożna zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

Blisko 66 mln zł na kontach rodziców w kujawsko-pomorskim

Większość rodziców już zawnioskowała  o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. ZUS przypomina, że termin na przekazanie dokumentów upływa 30 listopada. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. 

Konsultacje społeczne
Wójt Gminy Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie w okresie od 19 września 2022r do 3 października 2022r do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu programu współpracy na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powiatowy Piknik NGO

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Stowarzyszenie "Jak w rodzinie" serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych naszego powiatu na „Powiatowy Piknik NGO”, który odbędzie się w piątek 23 września 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie PCPR w Tucholi, ul. Kościuszki 16.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny deszcz z burzami/1

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Data ważności: od 2022-09-08, godz. 22:00 do 2022-09-09, godz. 11:00

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich