Od 1 marca emerytury i renty wyższe o 14,8 proc.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł / 187,50 zł / 125,00 zł brutto.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu

Data ważności: od 2023-02-20, godz. 11:00 do 2023-02-21, godz. 04:00

Rodzicu czy złożyłeś już wniosek 500+?

1 lutego ruszył nabór wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Wnioski można złożyć m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na telefony komórkowe lub tablety.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Data ważności: od 2023-02-17, godz. 20:00 do 2023-02-18, godz. 13:00

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą do 28 lutego powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2022 r. Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Zebranie wiejskie wyborcze w Obrowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Obrowie, w spawie wyboru nowego sołtysa, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godzinie 1600

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi zaprasza na cykl szkoleń nt. Zmiany w płatnościach bezpośrednich, w tym ekoschematy, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Wieszczycach, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godzinie 1700

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Obrowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 22 marca 2023 r. o godzinie 1630

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Urlop macierzyński a hospitalizacja matki lub dziecka

 Matka dziecka może przerwać urlop macierzyński na czas swojej lub dziecka hospitalizacji, o ile wykorzystała wcześniej co najmniej 8 tygodni macierzyńskiego od dnia porodu. Pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po opuszczeniu przez siebie lub dziecka szpitala. Jeżeli w szpitalu przebywa matka dziecka, uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Akademia Czystego Powietrza 2023

Informujemy, że na stronie internetowej Czyste Powietrze pojawiły się pytania i odpowiedzi dot. zmian Programu obowiązujących od 03.01.2023 r.

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza-2023-webinarium-1/

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Żalnie, w spawie wyboru nowego sołtysa, które odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godzinie 1800

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS

W ciągu niespełna dwóch dni rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, co objęło 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło ich 22,2 tys.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Data ważności: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023r.

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni