Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Piastoszynie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 4 maja 2023 r. o godzinie 1830

Tyle potrzeb, ale które najważniejsze? - zapraszamy mieszkańców na spotkanie warsztatowe

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego, w szczególności sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), podmiotów gospodarczych oraz instytucji z sektora publicznego, a także dotychczasowych Wnioskodawców i Grantobiorców LGD na otwarte spotkanie warsztatowe, podczas którego dyskutować będziemy m.in. o celach nowej LSR.

Polska wieś to przyszłość
Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Żalno ul. Szkolna od numeru 3 do 7 oraz przepompownia ścieków, i przyległe24 kwietnia0900-1330

Więcej informacji na stronie operatora

Nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O trzynastkę nie trzeba wnioskować. Nie daj się oszukać!

Wypłaty 13. emerytury, mogą być pretekstem do nieuczciwych praktyk. Już nie pierwszy raz oszuści podszywają się pod pracowników ZUS-u, oferując swoją pomoc na przykład przy wypełnieniu wniosku o świadczenie. Dlatego Zakład przypomina, że trzynasta emerytura wypłacana jest z urzędu i nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku.

Cykl e-spotkań „Dotacje dla rolnictwa"

Cykl e-spotkań „Dotacje dla rolnictwa” to kompendium wiedzy o aktualnych programach kierowanych do rolników, przedsiębiorców rolnych i mieszkańców wsi. Tradycyjnie webinarium odbędzie się przy użyciu aplikacji MS Teams. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r. Dokumenty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6,65 mln zł.

Renta wypadkowa. Co warto o niej wiedzieć?

W związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową możemy liczyć na szereg świadczeń wypłacanych przez ZUS, jeśli podlegamy ubezpieczeniu wypadkowemu.  Jednym z nich jest tzw. renta wypadkowa.

Rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową  w całym kraju z ZUS-u otrzymuje 64 tys. osób, w tym w województwie kujawsko-pomorskim ponad 3,8 tys. Świadczenie to przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, a także bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej takim wypadkiem- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nabór na dwa wolne stanowisko

Prezes Zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego ogłasza nabór na wolne stanowisko – Dyrektora Biura Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego ul. Szkolna 11, 89-506 Kęsowo

Szczegóły pod adresem:

https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2023-4_119

Nabór na dwa wolne stanowisko

Prezes Zarządu Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego ogłasza nabór na wolne stanowisko – Głównego Księgowego Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego ul. Szkolna 11, 89-506 Kęsowo

Szczegóły pod adresem:

https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2023-4_118

Wszystkiego najlepszego!!!

Tak jak w Wielkanoc odradza się życie, tak niech odradzają się Wsze nadzieje i wiara w lepsze jutro. Pełnych zdrowia, życzliwości i optymizmu... 

Lokalna Strategia Rozwoju

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (LGD) zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego do aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Ankieta do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju

„Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” udostępnia Państwu ankietę, która ma służyć poznaniu potrzeb i problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców obszaru Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (czyli gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola).

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Pamiętowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 1900

Szkolenia z KPODR w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 roku", które odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników KPODR w Minikowie

Udzielamy doradztwa przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, terminy preferencyjne przyjmowania rolników prowadzących produkcję:

  • roślinną od 3 do 14 kwietnia 2023 r.
  • zwierzęcą i roślinno-zwierzęcą od 17 kwietnia do 28 kwietnia 2023 r.

Kontakt z naszymi doradcami:
https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/