Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Urlop macierzyński a hospitalizacja matki lub dziecka

 Matka dziecka może przerwać urlop macierzyński na czas swojej lub dziecka hospitalizacji, o ile wykorzystała wcześniej co najmniej 8 tygodni macierzyńskiego od dnia porodu. Pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po opuszczeniu przez siebie lub dziecka szpitala. Jeżeli w szpitalu przebywa matka dziecka, uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

Akademia Czystego Powietrza 2023

20 kwietnia 2023 r.  o godz. 10:00 odbędzie się czwarte spotkanie w formule online poświęcone zasadom programu „Czyste Powietrze”. 4. webinar skierowany jest do potencjalnych Beneficjentów programu oraz wszystkich, którzy mogą być pomocni Wnioskodawcom w przygotowaniu się do inwestycji.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Żalnie, w spawie wyboru nowego sołtysa, które odbędzie się 17 lutego 2023 r. o godzinie 1800

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Nowe wnioski cały czas wpływają do ZUS

W ciągu niespełna dwóch dni rodzice i opiekunowie złożyli 668 tys. wniosków o świadczenie 500+ na kolejny okres świadczeniowy, co objęło 1 milion dzieci. Przez aplikację mZUS wpłynęło ich 22,2 tys.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Data ważności: od godz. 11:00 dnia 03.02.2023r. do godz. 21:00 dnia 03.02.2023r.

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie spadek temperatury do około -6°C. Miejscami temperatura ujemna utrzyma się po zakończeniu ważności ostrzeżenia.

Data ważności: od godz. 19:00 dnia 02.02.2023 do godz. 09:00 dnia 03.02.2023

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

 

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Bonami można płacić jeszcze tylko do końca marca

Na Kujawach i Pomorzu właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. To dobra okazja do wykorzystania bonu turystycznego. Rodzice mogą nim płacić tylko do 31 marca.

Harmonogram wykładów w i semestrze roku akademickiego 2021/2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram wykładów w II semestrze

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w powiecie tucholskim w 2023 r.

W Powiecie Tucholskim w 2023 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021 r. poz. 945) starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim w 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

Mikropożyczka to do 100 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 5 lat. Najatrakcyjniejsze oprocentowanie przysługuje firmom, które działają krócej niż 3 lata – 3,81%. Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje w rozwój działalności, takie jak np. zakup wyposażenia lub maszyny, remont nowego lokalu.

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pyskowicach informuje o planowanym na 1 lutego 2023 r. o godz. 11.00 webinarium z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka,  dotyczącym pomocy dla rolników. Podczas spotkania omawiane będą m.in. tematy wsparcia na inwestycje i zmiany w dopłatach bezpośrednich.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Przebieg: Miejscami obserwowane są i prognozowane słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Data ważności: od godz. 08:40 dnia 26.01.2023r. do godz. 13:30 dnia 26.01.2023r.

Obszar: Dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni