Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór członków Komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Data ważności: od 2023-01-06, godz. 00:00 do 2023-01-06, godz. 08:00.

Obszar: dotyczy powiatów: tucholski

 

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy.

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją, ogłasza nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującej sferze:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.

Data ważności: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 do godz. 04:00 dnia 20.12.2022

Obszar: Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

Żrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Wszystkiego najlepszego!!!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa w tym szczególnym dla wszystkich czasie, płynące z serca życzenia: zdrowych, radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny mróz/1

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Data ważności: od 2022-12-15, godz. 21:00 do 2022-12-17, godz. 12:00

Obszar: powiat tucholski

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 28

Wniosek wstępny dla Programu Ciepłe Mieszkanie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na zebrania wiejskie dotyczące programu „Ciepłe mieszkanie” które odbędą się w miejscowościach: Wieszczyce, Tuchółka oraz Piastoszyn. Szczegółowy harmonogram w dalszej części artykułu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Przebieg: prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C
do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -2°C.

Data ważności: od godz. 19:00 dnia 08.12.2022 do godz. 09:00 dnia 09.12.2022r.

Obszar: dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

 

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Przebieg: prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź

Data ważności: od godz. 19:00 dnia 05.12.2022 do godz. 04:00 dnia 06.12.2022

Obszar: brodnicki, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Pierwszy transport węgla

Informujemy, że termin przyjmowania wniosków o preferencyjny zakup węgla na ten rok zostaje skrócony do dnia 5 grudnia (poniedziałek). Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 523344091 wew. 18 lub osobiście biuro nr 8, I piętro budynku Urzędu Gminy

 Wciąż można płacić bonem turystycznym

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, mogą nim płacić co prawda tylko do końca marca 2023 r., ale z usług opłaconych bonem mogą skorzystać też po tej dacie.  Do dyspozycji rodziców i opiekunów jest ponad 28 tys. podmiotów turystycznych w Polsce, w których można zrealizować płatność bonem.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2022 r

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Dostępne Mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Nabór wniosków o powierzenie grantów na  przedsięwzięcia aktywizacyjne i szkolenia

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów na  przedsięwzięcia aktywizacyjne i szkolenia z zakresu  zachowania lokalnego dziedzictwa oraz wzmacniania kapitału społecznego. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 281.831,60 zł.

Od grudnia wyższe limity dla rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 grudnia osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie będą mogły więcej dorobić do swojego świadczenia. Rosną kwoty graniczne przychodów.