Dołącz do Wojska Polskiego i Zostań Żołnierzem RP 

W dniu 16 listopada br. przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Bydgoszczy wystawią mobilny punkt rekrutacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy       w Tucholi. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje na temat wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do innych ochotniczych form służby wojskowej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a służbą wojskową lub przeszkoleniem wojskowym przyjdź koniecznie!

Spotkanie jest otwarte. Może w nim wziąć udział każdy niezależnie od tego czy jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, czy nie. Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeśli jest) oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” na lata 2016-2023.

Granty przeznaczone mogą być na małą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną oraz przedsięwzięcia aktywizacyjne/szkolenia z zakresu wzmacniania kapitału społecznego i  zachowania lokalnego dziedzictwa. Wsparcie nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, wnioski mogą składać np. stowarzyszenia, instytucje kultury, JST.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/2

Data ważności: od godz. 22:00 dnia 30.10.2022 do godz. 10:00 dnia 31.10.2022

Przebieg: Miejscami prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/2

Data ważności:  od godz. 09:46 dnia 31.10.2022r. do godz. 10:00 dnia 01.11.2022r.

Przebieg: Miejscami obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m.

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 300 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o 300 zł dla ucznia można składać tylko do końca listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

III Ogólnopolskim Konkursie Testowym  z Zakresu Bezpiecznej Pracy

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

W kontaktach z Urzędem Skarbowym wybierz e-korespondencję

W e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług, m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), wysyłania pism do organów podatkowych czy pobierania zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach. Do końca roku planowane są jeszcze 4 usługi, m.in. możliwość podglądu sald i rozliczeń we wszystkich podatkach oraz konto organizacji za pomocą którego np. spółki będą mogły płacić podatki, składać deklaracje i pisma do organów podatkowych i odbierać swoją korespondencję.

Miałeś wypadek przy pracy? Dowiedz się jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy, mogą ubiegać się z ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie. W niektórych przypadkach mogą otrzymywać odszkodowanie  nawet  dwa razy.

Bezpłatne badania mammograficzne

Program Profilaktyki Raka Piersi jest prowadzony w Polsce od 2006 roku.  Jego celem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym jej etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.  Wyniki realizacji Programu są bardzo niepokojące. Odbiegają znacząco od wyników europejskich i odnotowują znaczący spadek odsetka przebadanych Pań, który w marcu 2020 roku wynosił zaledwie 38 % uprawnionych kobiet, a w lipcu 2021 roku spadł do 34 %. Warto wskazać, że ponad połowa wszystkich badań mammograficznych ma miejsce w pracowniach mobilnych (mammobusach).

Ankieta dla mieszkańców gminy

W związku z pojawieniem się  projektu ustawy o zakupie preferencyjnym i dystrybucji węgla przez samorządy dla gospodarstw domowych oraz zaakceptowaniu tego projektu na etapie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – pojawia się konieczność zankietowania potrzeb mieszkańców Gminy Kęsowo w tym zakresie.

Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.

Konkurs Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw

Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego Pan Mikołaj Bogdanowicz zaprasza sołectwa do udziału w Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu przyniosła rozstrzygnięcie w postaci nagród dla 26 sołectw. Ufundowano dla nich wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym roku na laureatów konkursu również czekają wycieczki do miejsc związanych z historią Polski. Zachęcamy sołectwa do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi lokalnymi podmiotami. 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Profilaktyka jodowa

Szanowni Mieszkańcy, w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej informujemy, że na terenie naszego powiatu zostały wyznaczone i przygotowane punkty dystrybucji tabletek jodku potasu.

Zostaną one uruchomione WYŁĄCZNIE na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego marki Renault G230.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 19 września 2022 roku do 3 października 2022 nie zgłoszono uwag i opinii do projektu programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZUS wysyła ponad 7 mln listów

ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wkrótce list trafi do każdego, kto otrzymał 14 emeryturę.

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

W imieniu Partnerstwa "LGD Bory Tucholskie" zachęcamy do wypełnia ankiety związanej z procesem ewaluacji obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej badania poziomu satysfakcji mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=04c9f893&&b=cbb11d190&&c=ac9fa44c

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Piastoszyn ul. Krótka 6 (hydrofornia), i przyległe12 października0900-1230

Więcej informacji na stronie operatora

Bon turystyczny ważny o pół roku dłużej

Dobra wiadomość dla rodziców, którzy jeszcze nie wykorzystali bonu turystycznego. Jego ważność została przedłużona do 31 marca 2023 roku. Mogą więc z niego skorzystać jesienią czy zimą, płacąc za weekendowe wyjazdy z dzieckiem lub ferie zimowe w kraju.