Wszystkiego najlepszego!!!

Tak jak w Wielkanoc odradza się życie, tak niech odradzają się Wsze nadzieje i wiara w lepsze jutro. Pełnych zdrowia, życzliwości i optymizmu... 

Lokalna Strategia Rozwoju

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (LGD) zaprasza mieszkańców powiatu tucholskiego do aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Ankieta do opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju

„Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” udostępnia Państwu ankietę, która ma służyć poznaniu potrzeb i problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców obszaru Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (czyli gmin Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola).

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Pamiętowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 1900

Szkolenia z KPODR w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 roku", które odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników KPODR w Minikowie

Udzielamy doradztwa przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, terminy preferencyjne przyjmowania rolników prowadzących produkcję:

  • roślinną od 3 do 14 kwietnia 2023 r.
  • zwierzęcą i roślinno-zwierzęcą od 17 kwietnia do 28 kwietnia 2023 r.

Kontakt z naszymi doradcami:
https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać"

Gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Odbiorcami programu są uczniowie klas trzecich: 2 grupy z SP Kęsowo oraz 2 grupy z SP Żalno, razem 49 dzieci. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku.

Spotkanie przedstawicieli branży turystycznej 

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu tucholskiego na otwarte spotkanie branżowe, które służyć ma poznaniu potrzeb branży, potencjału, a także poznaniu oczekiwań w zakresie inicjatyw, jakie powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Drożdzienicy, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 1800

Obsługa aplikacji IRZPLUS

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi zaprasza Rolników na bezpłatne szkolenie: Obsługa aplikacji IRZPLUS - zmiany w płatnościach bezpośrednich na 2023 rok, w tym ekoschematy.

 Szkolenie odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi, Plac Zamkowy 8.

Emerytki, które były członkami OFE mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych

Niektóre kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lat będą miały z urzędu przeliczone świadczenie.  Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Data ważności: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

 

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia :przymrozki

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.

Data ważności:od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

Źrodło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Apel o rozwagę

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Jakie inicjatywy powinna wspierać lgd?

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji – stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu tucholskiego na otwarte spotkanie branżowe, które służyć ma poznaniu potrzeb lokalnych organizacji, ich potencjału, a także poznaniu oczekiwań w zakresie inicjatyw, jakie powinny być wspierane przez LGD w kolejnej perspektywie.

Rusza nabór wniosków o najem mieszkań w nowym budynku komunalnym w Kęsowie

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami można składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie nieprzekraczalnym terminie do dnia 5️ kwietnia 2023 r.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Żalnie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 29 marca 2023 r. o godzinie 1900