Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w powiecie tucholskim w 2023 r.

Punkt nr 1 znajduje się w Książnicy Tucholskiej i punkt nr 2 zlokalizowany 5 punktach gminnych.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według poniższego harmonogramu:

  • Tuchola – Książnica Tucholska (od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 15.30)
  • Gostycyn - Gminny Ośrodek Kultury (w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00)
  • Lubiewo - Urząd Gminy w Lubiewie (we wtorki od godz. 8:00 do  12:00)
  • Śliwice - Gminny Ośrodek Kultury (w środy od godz. 13:00 do 17:00)
  • Cekcyn - Gminny Ośrodek Kultury (w czwartki od godz. 8:00 do 12:00)
  • Kęsowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w piątki od godz. 8:00 do 12:00)

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie pod nr tel. 
(52) 559 07 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Wszelkie informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego pod adresem: www.tucholski.pl (zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna).