Działka gminna budowlana w Kęsowie


Kategoria

Sprzedam

Powierzchnia

1433m2

Numer działki oraz obręb

916/12, obręb Kęsowo

 

Mapa

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5229643

Szczegółowe informacje

Działki położone są na nowo projektowanym osiedlu składającym się z 20 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, znajdującym się na wybudowaniu wsi Kęsowo w kierunku Sławęcina, w odległości 1,5 km na zachód od centrum wsi. W otoczeniu tereny rolne.

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVW238/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25.01.2018 r. ( Dz. Urz. woj. Kujawsko Pomorskiego poz. 511) ze zmianami i znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „1 MN' — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony w zakładaną sieć wodociągową. Zapotrzebowanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej.

Przetarg odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:30 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie przy ul. Głównej 7.

Warunki przetargu:

  • aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w pieniądzu oraz okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
    Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: wadium działka (nr działki i obręb) w podanej w tabeli wysokości dla określonej działki w terminie do 27 kwietnia 2021 r. (decyduje dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy w Kęsowie) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kęsowie: Bank Spółdzielczy w Tucholi 91 8174 0004 0016 5930 2000 0006. Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającemu w terminie trzech dni od zakończenia przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu wyłoniony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Kęsowo odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;
  • uczestnik przetargu winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami;
  • w przypadku osób prawnych konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa do reprezentowania;
  • w przypadku osób fizycznych będących w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątko

Cena

40 337,85


Inforamcje kontaktowe:

+48 523344091 wew. 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.