Drukuj
Odsłony: 6714

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes: Aleksandra Grubczak

Wiceprezes: Radzio Anna

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes: Ewa Szczypiorska

Wiceprezes: Lucyna Zdanowska

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn

Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Ewa Wróblewska

Wiceprezes:Tomasz Gumiński

Sekretarz:Jarosław Wróblewski

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Kamila Zimorska

Skarbnik:Małgorzata Krygowska

 

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes: Karol Gutsze

Sekretarz: Janina Marciniak

 

Stowarzyszenie Bractwo motocyklowe Magneto Żalno –Tuchola

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Janusz Mindykowski

 

Stowarzyszenie miłośników jeziora Czarnego

 Celem stowarzyszenia jest harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej i wędkarskiej na obszarze jeziora "Czarnego" o działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia, - działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego, o propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, - ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa, - współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, - czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju gminy i powiatu. - stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w zakresie ochrony wód i środowiska.

 

Zarząd:

Prezes:Zenon Kukawiec

Sekretarz:Danuta Kukawiec

Skarbnik:Jerzy Senske

 

Uczniowski Klub Sportowy „Poraj” Żalno

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Dariusz Szulc

Sekreatarz:Bartosz Babiński

 

Międzyszkolny Klub Sportowy w Kęsowie

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Katarzyna Bałazy

Sekreatarz:Sabina Smaglińska-Biesek

 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka

 Zakres działalności:

 

Zarząd:

Prezes:Maciej Muzolf

Wiceprezes:Wojciech Weltrowski

Sekreatarz:Artur Weltrowski

Skarbnik:Wojciech Szylke

 

Sportowa Gmina Kęsowo

 Prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

 

Zarząd:

Prezes:Adam Dończyk