Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na terenie gminy

Dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na terenie gminy


Podstawa prawna

Art. 28 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodek Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Podanie należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.