Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 Wymagane dokumenty oraz instrukcje znajdują się na stronie ceidg.gov.pl

 

Opłata

 

Termin

 

Tryb odwoławczy

 

Uwagi

Brak


Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

Wniosek na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata

 

Termin

 

Tryb odwoławczy

 

Uwagi

Brak