Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

Wniosek na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata

 

Termin

 

Tryb odwoławczy

 

Uwagi

Brak