Podstawa prawna

Art. 28 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Podanie należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.