Podstawa prawna

  1. Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
  2. §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 58, poz. 942).

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Nie pobiera się.

 

Termin

Niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Brak