Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie. 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Istnieje możliwość wymeldowania się z pobytu stałego w chwili zameldowania się na nowy pobyt stały lub pobyt czasowy.

W tej sytuacji należy wypełnić i podpisać formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" zgłaszając w organie gminy wymagane dane.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście bądź przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu.

Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.