Drukuj
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania powinien:

Uzasadnienie powinno zawierać informację od kiedy osoba której dotyczy wniosek nie mieszka w lokalu, czy lokal opuściła dobrowolnie, czy zabrała swoje rzeczy osobiste, rzeczy trwałego użytku, informację o miejscu aktualnego pobytu lub jego braku. Wskazanie świadków celem przesłuchania w sprawie.

 

Opłata

Opłata skarbowa: 10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Przesłanki uzasadniające wymeldowanie: