Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Kęsowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Uwagi

Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.