Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do Urzędu Gminy w Kęsowie.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Uwagi

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.