Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Podatki

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 

Uwagi

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawne są zobowiązane obliczony podatek od nieruchomości – bez wezwania - wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia