Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Podatki
Odsłony: 383

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Za potwierdzenie faktur za zgodność z oryginałem pobiera się 5 zł.

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminach:

 

Uwagi

Wniosek należy złożyć: 1. Od 1 lutego do ostatniego dnia lutego za okres od 1 września do 31 stycznia. 2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia za okres od 1 lutego do 31 lipca.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.