Drukuj
Nadrzędna kategoria: Karty usług
Kategoria: Podatki
Odsłony: 431

Podstawa prawna

 

Wymagane dokumenty

 

Opłata

Brak

 

Termin

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminach:

 

Uwagi

W celu oceny sytuacji przedstawionej we wniosku organ podatkowy może zażądać uzupełnienie złożonego wniosku o dokumenty potwierdzające dochody i wydatki, może również żądać oświadczenia o stanie majątkowym.