Fundusz Dróg Samorządowych

Nasza gmina otrzymała dofinasowanie na przebudowę ul. Pamiętowskiej w Kęsowie w kwocie 287 224 złotych oraz na przebudowę drogi gminnej w Adamkowie w kwocie 294 717 złotych.

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym to gwarant rozwoju gospodarczego i społecznego naszej Ojczyzny. W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji drogowych rząd utworzył Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to instrument finansowy, który pomaga gminom i powiatom budować i modernizować system dróg lokalnych, będący bardzo ważnym uzupełnieniem sieci autostrad i dróg ekspresowych.