Wartość całkowita zadania: 721.784,36 złotych

Dofinansowanie: 434.514,18 złotych (60,20%)

Wkład własny Gminy Kęsowo: 287.270,18 złotych

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 31 sierpnia 2019 r.