Wartość całkowita zadania: 1.843.227,01 złotych

Dofinansowanie: 1.566.742,95 złotych (85%)

Wkład własny Gminy Kęsowo: 276.484,06 złotych

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 30 czerwca 2021 r.