Przebudowa drogi gminne

 

Projekt ten dofinansowany będzie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W  ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia drogi oraz zjazdy, pobocza, oznakowanie pasa drogowego, a także oznakowanie pionowe.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.08.2020 r.

 

Całkowita wartość zadania: 618.460,64 zł

Dofinansowanie: 376.675,00 zł

Wkład własny gminy: 241.785,64 zł

prow 2014