Drukuj
Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

Ponadto podpisane zostały również umowy z wykonawcą zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Całkowita wartość zadania: 304 759,74 złotych

Kwota dofinansowania z FDS: 213 331,00 złotych

Środki własne Gminy Kęsowo: 91 428,74 złotych (pokryte w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)