Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie

 

Z otrzymanych środków zostaną pokryte wkłady własne gminy na realizację zadań pn:

„Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie” w wysokości 91 428,74 złotych

Całkowita wartość zadania: 304 759,74 złotych

„Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie” w wysokości 82 902,43 złotych

Całkowita wartość zadania: 276 341,43 złotych

Pozostała kwota, tj. 340.420,83 zł nie została jeszcze przypisana do konkretnego zadania, natomiast zgodnie z wytycznymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe,  które można zrealizować do końca grudnia 2022 r.