Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie

 

Wskaźniki produktu:

Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 1,97 km

Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – 1,97 km

Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych[km] – 1,97 km

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów - 18 250 osób

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 5,39 ton, równoważnika CO2