Program MALUCH+ 2021

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021  

 

Dofinansowanie miejsc opieki w klubie dziecięcym

Wartość dofinansowania 14 400,00 złotych

Całkowita wartość zadania 347 509,80 złotych

 

Maluch +" 2021 to program  który ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki