Urząd Gminy w Kęsowie

W dniu 14 kwietnia Gmina Kęsowo ogłosiła przetargi na wykonie przebudowy kolejnych dróg gminnych.

Pierwsze ogłoszenie dotyczy odcinka Bralwenica – Wielki Mędromierz,  na którym zaplanowano poszerzenie jezdni  do 4m, wykonaniu nakładki o grubości 4 cm oraz umocnieniu pobocza na odcinku ok. 1500 m.

Drugi przetarg przewiduje przebudowę ulic w miejscowości Żalno.

Na ulicy Kasztelańskiej wykonana zostanie nakładka na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego  (warstwa ścieralna grubości 4 cm, długość odcinka 250 m, szerokość nawierzchni zmienna, około 3,5 m).

Ulica Wiatrakowa otrzyma nową warstwę konstrukcyjną oraz nawierzchnię z kostki betonowej (grubość 8cm w obramowaniu krawężnikiem betonowym). Wykonany zostanie chodnik od drogi wojewódzkiej nr 240 do ulicy Szkolnej wraz z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Szkolnej. W ramach inwestycji przewidziano także stworzenie zjazdów do posesji, zatoki postojowej oraz azylu dla pieszych.