Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

30 czerwca 2015 r. wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz skarbnik Gminy Kęsowo Magdalena Milkowska podpisali umowę z samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinasowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1000 m w miejscowości Adamkowo.

Zadanie będzie zrealizowane do 30 października 2015 roku. Kwota dofinansowania ze strony samorządu województwa to 42 500 zł. To kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Kęsowo realizowana przy wsparciu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.