Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

1 lipca 2014 r. wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz skarbnik Gminy Kęsowo Magdalena Milkowska podpisali umowę z samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinasowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 500 metrów w miejscowości Ludwichowo.

Zadanie będzie zrealizowane do 30 października 2014 roku. Kwota dofinansowania ze strony samorządu województwa to 87 500 zł. To kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Kęsowo  realizowana przy wsparciu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.