Gmina w liczbach

Ogólna charakterystyka gminy

Ludność 

4515

Powierzchnia 

108.8 km2

Użytki rolne 

8542 ha

Lasy 

1342 ha

Liczba gospodarstw rolnych                                   

382

Podmioty gospodarcze 

119

Bezrobotni na 01.12.2008

240

w tym bez prawa do zasiłku

183

Sieć dróg  w tym:

145 km

wojewódzkie 

14,5 km

powiatowe 

46,8 km

gminne 

82,7

Wodociągi 

77,7 km

stacje wodociągowe

2

użytkownicy

731

Kanalizacja

58,1 km

przykanaliki 

6,0 km

podłączonych budynków

701

 

Ludność w poszczególnych miejscowościach

Lp.

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców wg stanu na koniec danego roku kalendarzowego :

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Adamkowo

42

41

42

36

36

36

36

40

40

40

2.

Bralewnica

67

67

68

67

68

67

67

65

66

65

3.

Brzuchowo

131

134

133

136

134

136

134

134

134

124

4.

Drożdzienica

375

375

379

382

381

392

394

387

371

369

5.

Grochowo

67

69

69

66

68

69

65

63

66

67

6.

Jeleńcz

170

176

177

172

171

166

161

167

172

172

7.

Kęsowo

837

851

847

849

839

832

833

831

841

856

8.

Krajenki

133

137

132

131

131

128

130

132

132

129

9.

Ludwichowo

40

41

41

39

36

35

34

34

33

33

10.

Obrowo

149

140

141

144

142

142

141

144

143

79

11.

Przymuszewo

191

195

192

180

176

177

178

177

177

139

12.

Pamiętowo

222

221

221

218

216

212

213

211

208

201

13.

Piastoszyn

561

545

554

555

546

535

518

527

528

536

14.

Siciny

64

68

63

62

59

58

60

58

55

175

15.

Sicinki

24

25

25

26

28

28

29

27

20

20

16.

Tuchółka

246

239

241

237

234

232

226

220

212

53

17.

Nowe Żalno

97

97

88

83

83

82

87

78

79

210

18.

Wieszczyce

297

296

295

295

303

299

298

295

284

277

19.

Żalno

860

856

865

877

885

898

911

914

935

946

Ogółem:

4573

4573

4573

4555

4536

4524

4515

4508

4496

4491

Ilość mieszkańców wg stanu na koniec danego roku kalendarzowego

 

Mieszkańcy według wieku i płci

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

93

72

165

3

41

18

59

4-5

43

54

97

6

29

23

52

7

26

27

53

8-12

149

147

296

13-15

74

66

140

16-17

44

43

87

18

37

28

65

19-65

1490

0

1490

19-60

0

1239

1239

> 65

256

0

256

> 60

0

492

492

ogółem

2282

2209

4491