Gmina w liczbach

Ogólna charakterystyka gminy

Ludność 

4515

Powierzchnia 

108.8 km2

Użytki rolne 

8542 ha

Lasy 

1342 ha

Liczba gospodarstw rolnych                                   

382

Podmioty gospodarcze 

119

Bezrobotni na 01.12.2008

240

w tym bez prawa do zasiłku

183

Sieć dróg  w tym:

145 km

wojewódzkie 

14,5 km

powiatowe 

46,8 km

gminne 

82,7

Wodociągi 

77,7 km

stacje wodociągowe

2

użytkownicy

731

Kanalizacja

58,1 km

przykanaliki 

6,0 km

podłączonych budynków

701

 

Ludność w poszczególnych miejscowościach

Lp.

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców wg stanu na koniec 2022 r.

1.

Adamkowo

41

2.

Bralewnica

73

3.

Brzuchowo

112

4.

Drożdzienica

370

5.

Grochowo

63

6.

Jeleńcz

175

7.

Kęsowo

869

8.

Krajenki

115

9.

Ludwichowo

33

10.

Obrowo

143

11.

Przymuszewo

165

12.

Pamiętowo

204

13.

Piastoszyn

533

14.

Siciny

165

15.

Sicinki

18

16.

Tuchółka

186

17.

Nowe Żalno

77

18.

Wieszczyce

266

19.

Żalno

947

Ogółem:

4443