Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym (tylko dla mieszkańców gminy)

ug tabliczkaWójt Gminy Kęsowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.kesowo.samorzady.pl podano do publicznej wiadomości , że dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 1100 odbędzie się II ustny przetarg ograniczony – tylko dla mieszkańców Gminy Kęsowo, na sprzedaż nieruchomości:

 

Czytaj więcej...

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

pis1Celem przedsięwzięcia jest ZAKTYWIZOWANIE społeczeństwa do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ZAKAŹNYM , którym można przeciwdziałać drogą SZCZEPIEŃ ochronnych.

W ramach profilaktyki i zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, zachęca się do stosowania szczepień ochronnych. W Polsce są one wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe prowadzone są zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę).

Czytaj więcej...

IV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

rgInformujemy, że na dzień 29 stycznia br. (czwartek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została IV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań wiejskich

ug tabliczkaSerdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich w swoich sołectwach. Podczas zebrań przeprowadzone zostaną wybory na sołtysów danych sołectw. Szczegółowy harmonogram zebrań znajdziecie Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

azbest thunibWzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku Gmina Kęsowo będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – głównie eternitowych pokryć dachowych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z tym do dnia 6 lutego 2015 roku Urząd Gminy Kęsowo (Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – pok. nr 5, tel. 523344091 wew. 15) przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy planujących w 2015 roku wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Druk do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

„Służba na zdrowie”

wszsUniwersytet Trzeciego Wieku w Tucholi ma przyjemność zaprosić na przedstawienie kabaretu „Sanatorium” pt. „Służba na zdrowie”, które odbędzie się 18 stycznia (niedziela) o godzinie 1800 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie.

Czytaj więcej...

Pracace komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2015

ug tabliczkaWójt Gniny Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2015.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (tylko dla mieszkańców gminy)

ug tabliczkaZ przyczyn niezależnych od organizatora przetargu, Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nowy termin przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Żalnie.

 

Czytaj więcej...

24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy w Kęsowie będzie nieczynny.

ug tabliczkaUprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy w Kęsowie będzie nieczynny.

24 grudnia został wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadające święto w dniu 1 listopada 2014 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2014 r.

 

III Sesja Rady Gminy w Kęsowie

rgInformujemy, że na dzień 30 grudnia br. (wtorek) o godzinie 1100 w WDK Kęsowo zwołana została III Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Czytaj więcej...

Komunikat dla płatników składek w działach specjalnych

krusOd stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie

elekrowniaW związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Czytaj więcej...

Kiermasz Bożonarodzeniowy

kiermasz-2014-thunibStarostwo w Tucholi serdecznie zaprasza na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 13 grudnia od godziny 1000 do 1400 w Książnicy Tucholskiej.

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

krusW związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

HERB szary

Dane kontakowe

Urząd Gminy w Kęsowie


ul. Główna 11
 89-506 Kęsowo


Telefony: 52 3344091, 52 3344089
Fax: 52 3344022
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.