Skip to main content
Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

W dniu 9 sierpnia 2023 r. Gmina Kęsowo zakończyła realizację zadania pn.: „Remont ulicy Pamiętowskiej o długości 1304 metrów od km 0+995,00 do km 2+298,50 w m. Kęsowo”, która dofinansowana została ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach remontowanego odcinka wykonane zostały: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty inne. Nad całością zadania czuwał inspektor nadzoru.

Dofinansowanie  z RFRD: 266 928,00 złotych

Całkowita wartość zadania 543 685,51 złotych