Skip to main content
Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”

W dniu 31 sierpnia 2023 roku Gmina Kęsowo podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”.

Jest to zadanie związane z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu” obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Projekt ten dofinansowany będzie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to 30.09.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 129 132,99 zł

Dofinansowanie:64 868,39 zł (50,23%)

Wkład własny gminy: 64 264,60 zł