Żalno

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno zrealizowało kolejną operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Wniosek złożony został do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD „Bory Tucholskie”.

Operacja nosiła nazwę: „Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem jego terenu w miejscowości Żalno”.

Plac zabaw, który ma prawie 8 lat wzbogacił się o podwójne huśtawki: wagową i wahadłową, ciuchcię z wagonikiem, linarium, sklepik z tablicą, grę kółko i krzyżyk oraz pomost ruchomy z belką.

Całkowity koszt projektu wyniósł 28590,64zł z czego 6795,04zł to wkład własny niefinansowy stowarzyszenia.