Agencja nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłosiła XIV EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od października do lipca. Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.słypendia-pomosłowe.pl
 • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony w czerwcu 2014 roku) gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. W przypadku gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą miały osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypenclia-pomostowe.pl w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 roku (do godziny 16 - tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena alicka (tel. 052-525-08-34)

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ze względu na potencjalny wzrost aktywności grup terrorystycznych w Tunezji i zagrożenia zamachami kierowanymi również przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tunezyjskich miejscowości Bizerte, Tabarka, Hammamet, Tunis i Sousse oraz na wyspę Dżerba. Zdecydowanie odradza się również wyjazdy na tereny przygraniczne z Libią i Algierią, szczególnie do gubernatorstw Beja, Jendouba, Le Kef i Kasserine. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim osobom planującym podróż w ww. miejsca rozważenie sytuacji bezpieczeństwa i rezygnację z podróży, jeśli nie jest ona niezbędna, a osobom już przebywającym w Tunezji – bieżące monitorowanie sytuacji, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych i przedstawicieli biur podróży oraz zgłoszenie pobytu w systemiee-konsulat.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, zaleca się pozostawanie w ośrodkach hotelowych. 

Źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/tunezja___aktualizacja_ostrzezenia_dla_podrozujacych_4

 

Podwórko NIVEA

Informujemy, iż Gmina Kęsowo przystąpiła do konkursu, Podwórko NIVEA”, w ramach którego zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstaną podwórka fundowane przez NIVEA. Zgłoszona przez Gminę lokalizacja mieści się na placy przy Zespole Szkół w Kęsowie.  

W związku z tym, że zwycięstwo w konkursie zależy wyłącznie od ilości głosów oddanych na daną lokalizację, gorąco zachęcamy do zaangażowania się mieszkańców głosowanie na zgłoszoną lokalizację. Głosowanie zaczyna się od dzisiaj. Więcej informacji na stronie konkursu www.nivea.pl/podworko

 

nivea1

 

Sejm RP

500 zespołów z całej Polski zgłosiło się do tej pory do udziału w XXI Sejmie Dzieci i Młodzieży.Czy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole?

Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Już 1 czerwca 2015 r. po raz kolejny w Sali plenarnej Sejmu RP zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Rekrutacja młodych posłów i posłanek zakończy się 7 kwietnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży dwuosobowe zespoły uczniowskie muszą zarejestrować się na platformie internetowej SDiM i wykonać zadanie rekrutacyjne do 7 kwietnia br.

Zadanie rekrutacyjne zostało opisane w Przewodniku uczestnika i uczestniczki, który znajduje się tutaj.

Temat tegorocznego zadania brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Kto może się zgłosić? Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół

ponadgimnazjalnych. Jak wykonać zadanie rekrutacyjne? To nie takie trudne! Specjalnie dla uczestników stworzyliśmy przykład dostępny tutaj.

Organizatorem XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału!
Informacji udziela: Urszula Cyrynger, (22) 825 05 50 wew. 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przydatne linki:
Platforma SDiM: www.sdim.ceo.org.pl
Facebook SDiM: www.facebook.com/sejmmlodziezy
Strona internetowa SDiM: www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy

 

 

Urząd Gminy w Kęsowie

Urząd gminy w Kęsowie zwraca się z prośbą do przedsiębiorców z terenu gminy o wypełnienie ankiety dla przedsiębiorców związanej z możliwością uzyskania dofinansowania z polityki terytorialnej . Wypełnione ankiet należy składać w terminie do 27 marca 2015 roku w pokoju nr 7.

Pliki do pobrania: Ankieta

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2000 – 2008. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w CRR w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:
 z chorobami układu oddechowego:
1) Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
2) Nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
3) Stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
4) Przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
1) Wady postawy i deformacje kostne,
2) Boczne skrzywienie kręgosłupa,
3) Koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
4) Płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,
5) Stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
6) Upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci
posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.
1) upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
2) stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
3) niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,
4) choroba nowotworowa,
5) niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
6) cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
7) ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
8) upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,
9) moczenie nocne,
10) padaczka,
11) ropne i pasożytnicze choroby skóry,
12) stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
• wnioski na układ oddechowy składamy do dnia 16 maja 2015 r.,
• na układ ruchu składamy do dnia 23 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS. Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

PK Tuchola

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. informuje mieszkańców gminy Kęsowo, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w następujących terminach: 

Dnia 21.03.2015 roku (sobota) od godziny 7.00

 • Adamkowo                 -  u Sołtysa
 • Bralewnica                 - koło Pałacu
 • Brzuchowo                - przy tablicy ogłoszeń, przy Parku
 • Grochowo                  - u Sołtysa
 • Pamiętowo                 - przy Świetlicy
 • Piastoszyn                 - przy Wieży Strażackiej
 • Wieszczyce                - przy starej świetlicy
 • Żalno                          - przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i drogi na Cmentarz
 • Nowe Żalno                - przy Placu Zabaw

 

Dnia 28.03.2015 roku (sobota) od godziny 7.00

 • Drożdżenica               - boisko szkolne
 • Jeleńcz                       - przy Remizie
 • Kęsowo                      - baza Zakładu Gospodarki Komunalnej
 • Krajenki                      - przy Świetlicy
 • Ludwichowo              - obok basenu p.poż.
 • Obrowo                      - przy Świetlicy
 • Przymuszewo            - przy Świetlicy
 • Siciny                         - przy Placu Zabaw
 • Sicinki                        - w Obrowie przy Świetlicy
 • Tuchółka                    - przy Placu Zabaw.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe należy oddawać w punktach zbiórki najbliżej położonych w stosunku do swojego miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy którzy w/w terminach nie są w stanie dostarczyć odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych, mogą oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Kęsowie.

 

Flaga EU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III - nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Osoba ubiegająca się o dotację musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

 1. wiek: 18-64 lat,
 2. zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 3. utrata pracy od 1.10.2014 r. lub przebywanie na okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
 4. zwolnienie z jednej z poniższych przyczyn:
   • zwolnienie grupowe,
   • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
   • redukcja etatów,
   • przyczyny ekonomiczne,
   • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
   • likwidacja zakładu pracy.

Kandydaci, którzy złożą wniosek rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do projektu, wezmą udział
w szkoleniu ABC Przedsiębiorczości i doradztwie.

Kolejny etap stanowi nabór biznesplanów.

Osoby, które złożą najlepsze biznesplany otrzymają dotację (średnia wartość dotacji to 31 tys. zł)
i dodatkowo zyskają wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 m-y prowadzenia działalności (do 900 zł /m-c na opłaty związane z prowadzoną firmą).


TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Wnioski rekrutacyjne należy składać w terminie od 04.03.2015r. do 18.03.2015 r.  (osobiście, pocztą lub kurierem)

w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300,

w godz. 8.00-16.00

(decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

ZE WZGLĘDU NA UZUPEŁNIAJĄCY CHARAKTER NABORU LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC WYNOSI 4.

 

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych opublikowane zostaną na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Powiat Tucholski

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, które odbędzie się 18 marca 2015r. o godz. 10.00 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji i podmiotów, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej naszego obszaru, w tym JST, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, organizacji skupiających pracodawców, instytucji pomocy i integracji społecznej, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, nadleśnictw. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16.03.2015 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 5590738.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady wsparcia w ramach polityki terytorialnej Województwa Kujawsko - Pomorskiego na poziomie powiatowym, określanym jako Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego (więcej o ORSG tutaj). Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać propozycje swoich projektów do strategii ORSG poprzez wypełnienie fiszek projektowych (wzór fiszki tutaj). Fiszki przesłane do dnia 16.03.2015r. na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mogą zostać wstępnie omówione na spotkaniu konsultacyjnym w Książnicy Tucholskiej. 

Pliki do pobrania

Fiszka - ORSG Powiat Tucholski

Dowód Osobisty

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód?

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

 

wzor ID 1-1

 

wzor ID 1-2

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

GBP w Kęsowie zaprasza na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia u dzieci do lat 5. 

Szkolenia są BEZPŁATNE i poprowadzi je specjalista z tej dziedziny. Spotkania z dziadkami, rodzicami odbęda się w 4 miejscowościach naszj gminy.

Terminarz spotkań:

 • Biblioteka Drożdzienica- 3.03.2015 godz. 17:00
 • WDK Kęsowo- 3.03.2015 godz. 19:00
 • Świetlica w Żalnie- 4.03.2015r. godz. 17:00
 • Świetlica w Paistoszynie- 4.0.3.2015 godz. 19:00
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

Od 1 marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr. W konsekwencji od dnia 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2015 r. nie może przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 208 zł 17 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 312 zł 26 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 208 zł 17 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 31 zł 23 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 391 zł 26 gr.

Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Od 1 marca 2015 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie.
W związku ze zmianą emerytury podstawowej od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.521 zł 80 gr zasiłek macierzyński, który przysługuje w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za  1 dzień czasowej niezdolności do pracy.
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2014 r. wyniosło 3.942 zł 67 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca  2015 r. kwoty te  wynoszą:

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.759 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.125 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
 • przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 477 zł 47 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.

 

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. 895 zł 12 gr (tj. najniższa emerytura 844 zł 45 gr x 1,06). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 769 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206 zł 76 gr.
Od 1 marca 2015 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 931 zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota emerytury 895 zł 12 gr + 36 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny – do kwoty 208 zł 17 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 798 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 17 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 30 zł 41 gr.

 

Przykład II

Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93.  od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r. renta wynosiła 971 zł 12 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 831 zł 12 gr. Od 1 marca 2015 r. renta wzrośnie do kwoty 1.007 zł 12 gr (tj. dotychczasowa kwota renty 971 zł 12 gr + 36 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 859 zł 12 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2015 r. wyniesie 28 zł.

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2015 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami. Jak przewiduje się – marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,20 mln świadczeń, które zostaną podwyższone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Partnerstwo Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" zaprasza do udziału w III edycji konkursu "Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich".

Zgłoszenia produktów/potraw prosimy przesyłać do dnia 12 marca 2015 r. do biura LGD Bory Tucholskie (ul. Murowa 8, Tuchola). Finał konkursu odbędzie się 20 marca o godz. 16.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

 


Wydarzenie finansowane jest ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Ferie z kulturą

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie oraz Gminna Biblioteka  Publiczna w Kęsowie, serdecznie zapraszają na „Ferie z kulturą”, które w tym roku będą odbywać się w dniach od 16 do 27 lutego, w godzinach 1100-1500.

W programie:

 • Poznajmy się (gry i zabawy integracyjne)
 • Mali Artyści (zajęcia plastyczne i rękodzielnicze)
 • Łakomczuszek (zajęcia kulinarne) 
 • Zabawy naszego dzieciństwa (stolik z grami planszowymi)
 • Zostań Gwiazdą (zabawy muzyczno-ruchowe + mini występy)
 • Z kukiełką za pan brat (wykonywanie kukiełek różnymi metodami, przygotowywanie i odgrywanie krótkich scenek)
 • Sport to zdrowie (konkurencje i zabawy sportowe, tenis stołowy)
 • Trochę lata w środku zimy (wspólny wyjazd na basen) i wiele innych atrakcji....

 

ferie

Konkurs plastyczny

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym dla mieszkańców Gminy Kęsowo w wieku od 7 – 16 lat 

Termin składania prac do 23.02.2015 r. w WDK Kęsowo

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas zakończenia „ Ferii z Kulturą” 27.02.2015r. W godzinach popołudniowych.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.kesowo.pl lub w WDK Kęsowo, 535363677, 523344092

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

 

plakat konkurs zimowa pora

 

Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.kesowo.samorzady.pl podano do publicznej wiadomości , że dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 1100 odbędzie się II ustny przetarg ograniczony – tylko dla mieszkańców Gminy Kęsowo, na sprzedaż nieruchomości:

  

 

położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

ha

przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalne

Postąpienie

Żalno

519/3

519/4

BY1T/00008432/7

0,0304

0,0054

Zabudowana

(były Ośrodek Zdrowia)

78.720,00

brutto

7900,00

790,00

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.02.2015 r. na konto Urzędu Gminy w Kęsowie w Banku Spółdzielczym w Tucholi nr 94 8174 0004 0000 4574 2000 0008 lub w kasie Urzędu Gminy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52)3344089 lub w Urzędzie Gminy w Kęsowie pok. Nr 5

I przetarg ustny ograniczony ogłoszony był na dzień 19.01.2015 r.

Kontakt 607726899

Wójt gminy Kęsowo

mgr Radosław Januszewski

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Celem przedsięwzięcia jest ZAKTYWIZOWANIE społeczeństwa do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu ZAPOBIEGANIA CHOROBOM ZAKAŹNYM , którym można przeciwdziałać drogą SZCZEPIEŃ ochronnych.

W ramach profilaktyki i zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, zachęca się do stosowania szczepień ochronnych. W Polsce są one wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe prowadzone są zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę). 

W związku z tym, zwracam się z uprzejma prośbą , o podejmowanie wspólnych działań na rzecz promowana szczepień ochronnych.

Więcej informacji na temat chorób zakaźnych oraz szczepień, znajdą Państwo na stronach:

www.gis.gov.pl

www.szczepienia.gis.gov.pl

www.szczepienia.pzh.gov.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w I kwartale 2015 r. 

W I kwartale 2015 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

 1. społeczne rolników należnych za każdy miesiąc kwartału za osobę podlegającą temu ubezpieczeniu przez okres całego miesiąca jest taka sama, jak w IV kwartale 2014 r. (patrz aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników pod adresem: http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow),
 2. zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu:
 • rolnika i domownika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w IV kwartale 2014 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz 
 • domownika w gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co składka w IV kwartale 2014 r. i wynosi 120 zł miesięcznie.

Termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne upływa z dniem 31 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu „Tytułem” na przekazie należy wpisać odpowiednio „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

Ponadto Kasa informuje, że w I kwartale 2015r. uległa zmianie indywidualnie opłacana miesięczna składka za rolników na ubezpieczenie zdrowotne prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2015 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. W związku z tym, od 1 stycznia 2015 r. dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za styczeń 2015 r. należy opłacić do 15 lutego 2015 r.

Dodatkowo Kasa przypomina że w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego o zmianie tej należy niezwłocznie poinformować właściwą Placówkę Terenową KRUS lub odpowiedni Oddział Regionalny KRUS prowadzący sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy