Skip to main content
Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej


Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby żądającej udostępnienia informacji (sporządzony samodzielnie).

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Brak