Skip to main content
Przydział lokalu socjalnego

Przydział lokalu socjalnego


Podstawa prawna

  1. art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęsowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 174 poz. 3019 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Własnoręczny wniosek o przydział lokalu socjalnego

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

30 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Brak