Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


Podstawa prawna

Rozdział 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Wniosek do Wójta Gminy należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach - Strona 1/2 wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów przez złożenie stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy, w której sporządzono akt.