Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Podstawa prawna

  1. Art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
  2. §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 58, poz. 942).

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Brak