Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Dopisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej

Dopisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej


Podstawa prawna

Art. 27 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Wniosek do Wójta Gminy należy złożyć najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.