Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Dopisanie do spisu wyborców osoby bez miejsca zamieszkania

Dopisanie do spisu wyborców osoby bez miejsca zamieszkania


Podstawa prawna

Art. 28 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Podanie należy złożyć do Wójta Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.