Skip to main content
Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

Przebudowa drogi gminnej w Pamiętowie

W dniu 27 listopada 2023 r. Gmina Kęsowo zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie o długości 247,69 m, od km 6+719,31 do km 6+967,00” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonane zostały: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty inne. Nad całością zadania czuwał inspektor nadzoru.

Dofinansowanie  z RFRD: 135 632,00 złotych (50%)

Całkowita wartość zadania 278 644,76 złotych