Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Przebieg:  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Data ważności: od godz. 19:00 dnia 26.06.2023 do godz. 01:00 dnia 27.06.2023

Obszar: Dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, tucholski i żniński.

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie  z niebezpiecznymi substancjami  w gospodarstwie rolnym"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w  V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

Urlop tylko dla ojca

Tatusiowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy działalności gospodarczej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Z tego uprawnienia chętnie korzystają.

Afrykański pomór świń

Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad 5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Przebieg:  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Data ważności: od godz. 08:00 dnia 23.06.2023r. do godz. 16:00 dnia 23.06.2023r.

Źródło: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Możliwość składania zgłoszeń na urzędnika wyborczego

Działając na podstawie art. 191a i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856) informuję, o możliwości składania zgłoszeń na urzędnika wyborczego w niżej wskazanych gminach.

Nabór na stanowisko pracy - ratownik wodny

Wójt Gminy Kęsowo poszukuje ratownika wodnego, którego miejscem pracy będzie jezioro w Kęsowie, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Harmonogram obowiązkowych szczepień psów

Informujemy, iż w dniach 20 oraz 22 czerwca na części terenu naszej gminy przeprowadzone zostaną obowiązkowe szczepienia psów oraz dobrowolnych szczepień kotów przeciw wściekliźnie. Harmonogram dostępny jest w dalszej części artykułu.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)
Informacja ogólna o badaniu:

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Kęsowo.

MiejscowośćDataGodzina
Kęsowo ul. Główna 19 (przedszkole), i przyległe21 czerwca0900-1230

Więcej informacji na stronie operatora

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

W dniu 1 czerwca 2023 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Remont ulicy Pamiętowskiej o długości 1304 metrów od km 0+995,00 do km 2+298,50 w m. Kęsowo”.

Nabór wniosków o dofinansowanie

Informujemy, iż od dnia 1.06.2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Kęsowo.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Pamiętowie, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 7 czerwca 2023 r. o godzinie 1900

Kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Kęsowie dnia 19 maja 2023 r uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Torunia.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą administracja, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

To ostatni dzwonek, by złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

1 czerwca mija termin na przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 rok.
Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym terminie, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r.